Депутаты
«2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» АНЫҚТАМА-НЕГІЗДЕМЕ
11-01-2019 12:39

Павлодар облыстық мәслихатының  2018 жылғы 13желтоқсандағы       «2019-2021жылдарға арналған облыстық бюджет туралы»

№ 288/26 шешіміне   

АНЫҚТАМА-НЕГІЗДЕМЕ

 

Көрсетілуі тиіс мәліметтердің тізбесі

Мемлекеттік органның ақпараты

1

Нормативтік құқықтық актіні ұсынған мемлекеттік орган

 

Павлодар облыстық мәслихаты

2

Нормативтік құқықтық актіні қабылдау қажеттігінің негіздемесі (нақты мақсаттары, уәждері және нормативтік құқықтық акт қабылданған актіге сілтеме)

Шешімді қабылдау қажеттілігі мемлекеттік органдардың, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын және мемлекеттік саясатты облыстық деңгейде іске асыруды қаржылық қамтамасыз етумен негізделеді.

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 75-бабы 2-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001                     жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті                 мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабы                 1-тармағының 1) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18-бабы 4-тармағына сәйкес

 

3

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 қазандағы № 568 қаулысымен бекітілген Нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу, келісу, мемлекеттік тіркеу және олардың күшін жою қағидаларының  51-тармағы-ның талаптары ескеріле отырып, күші жойылғаны туралы актілердің деректеме-лері көрсетіле отырып, осы мәселе бойынша бұрын қабыл-данған, мемлекеттік тіркеуден бас тартылған нормативтік құқықтық актілер туралы мәліметтер 

 

 

                    Жоқ

 

4

Осы нормативтік құқықтық акт республикалық немесе жергі-лікті бюджеттер шығыстарының көбеюін немесе түсімдерінің қысқаруын көздей ме

Жоқ

5

Нормативтік құқықтық актіні мүдделі мемлекеттік органдар-мен келісу туралы мәліметтер

Жоқ

6

Интернет-ресурстарды қоса алғанда, бұқаралық ақпарат құралдарына және кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілер жобаларының жариялануы туралы мәліметтер

 

Жоқ

 

7

Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 18-бабы 8-тармағына (бұдан әрі - Заң) сәйкес уәкі-летті мемлекеттік органдар-дың интернет-ресурстарында тауарлардың, көрсетілген қызметтердің саудасына неме-се зияткерлік меншік құқықта-рына қатысты нормативтік құқықтық актілер жобалары-ның орналастырылуы туралы мәліметтер    

Жоқ

8

Реттеушілік әсерді талдау жүргізу нәтижелері туралы мәліметтер (болған кезде)

Жоқ

9

Заңның 19-бабына сәйкес жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын норма-тивтік құқықтық актінің жобасы бойынша сараптама-лық қорытындыларды ұсын-баған сараптама кеңестерінің мүшелері туралы мәліметтер

 

Жоқ

10

Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы-ның  жеке кәсіпкерлік субъек-тілерінің мүдделерін қозғай-тын нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша сараптамалық қорытындыны ұсынуы (ұсынбауы) туралы мәліметтер

 

 

Жоқ

 

 

 

11

Заңның 20-бабына сәйкес қоғамдық кеңестің норматив-тік құқықтық актінің жобасы бойынша ұсынымдарды  ұсынуы (ұсынбауы) туралы мәліметтер

Шешім жобасы 2018 жылғы 26 қарашада Қоғамдық кеңеске талқылау және ұсынымдар әзірлеу үшін жолданды.

2018 жылғы 10 желтоқсандағы № 114 ұсыным берген.

12

Ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталын-да орналастырылған норма-тивтік құқықтық актілердің жобаларын көпшілік талқы-лауы туралы мәліметтер

Жоба ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында 2018 жылғы 26 қарашадан бастап 10 желтоқсанға дейін орналастырылды.

Есеп 2018 жылғы 11 желтоқсанда қалыптастырылды.

 

 

 

Павлодар облысы мәслихаты

          аппаратының құқықтық

          бөлімінің басшысы                                                            А. Кусаинова